FAQ


HVORDAN VET JEG HVILKEN STØRRELSE JEG ER?

Vi har detaljerte størrelse kart og måle instruksjoner for hver produkt sider,som er tilgjengelig ved å trykke på lenken “Størrelse Kart”.

Vi anbefaler att du alltid sjekker størrelsene for en perfekt passform.

 

HVOR KAN FINNE INSTRUKSJONER FOR BEHANDLING AV PLAGGENE?

Behandling og detaljer er trykt på en etikett festet på det kjøpte produktet.

 

VIL DET LEGGES TIL  NOEN TILEGGS KOSTNAD

Import og tollkostnader varierer fra land til land,og blir vanligvis lagt på når pakken når destinasjons landet.

P.G.A dette kan vi ikke vite om din pakke vil få noen ekstra kostnader,eller hva den eventuelle ekstra kostnaden blir.

 

HVOR KAN JEG FÅ EN KUPONG KODE?

Vi vet att dere liker gaver/belønninger,så noen ganger sender vi ut noen i form av en kupong, som du kan løse inn i vår butikk. 

For å få en av disse så lønner det seg å abonnere på vårt nyhets brev, eller følge oss på

Instagram og Facebook.

 

HVA ER Stripe?

Stripe er en velkjent og trygg måte, som vi bruker som betalings måte for dine ordrer.

Du vil bli sent videre til vår sikre terminal for å fullføre ditt kjøp etter å ha gjort ferdig de 2 første stegene og Klikket på Checkout knappen.

 

KAN JEG FORANDRE ELLER KANSELLERE MIN ORDRE?

Så klart,send oss en e-mail til HELLO@Sefa.no i løpet av 60 minutter etter ditt kjøp, hvor du forklarer problemet og  ditt ordre nummer, og vi vil gjøre vårt beste for å løse dette så raskt som mulig.

Ordren kan ikke bli kansellert eller endret så fort den forlater vårt varehus.

 

HVORDAN BRUKER JEG EN KUPONG KODE?

Etter å ha valgt produkt/ene gå til din handle vogn, hvor du vil se en “Kupong” avdeling.

For å løse den inn skriv koden som den er vist og trykk bruk. Etter dette vil du være i stand til å se rabatt summen og din foreløpige total sum, deretter må du gå til checkout fasen for å fullføre ordren.

 

KAN JEG BYTTE ELLER FÅ IGJEN PENGENE FOR EN VARE?

Før du returnerer en vare(r), vær så vennlig å kontakt oss på HELLO@SEFA.NO hvor du forteller problemet og ditt ordre nummer.

Vi vil kun godta retur av varer innenfor 4 uker etter varen ble sendt fra oss. Den returnerte varen(e) må være ubrukt, uskadet og i orginal stand.Vær sikker på att du alltid får post kvittering når du returnerer til oss, i tilfelle skadde eller tap av pakken. Før du sender pakken sjekk om den har noen skader, om den har det så vil vi att du finner bedre emballasje før du returnerer den til oss.

Alt gods skadet under transport vil være ditt ansvar og vil bli returnert uten erstatning,eller bytte.

 

I tilfeller av feilvarer, feil produkt, eller feil størrelse så vil vi refundere i helhet eller bytte varen(e).

Vi kan dessverre ikke tilby gratis frakt på returnerte varer, men i steden ber vi om att du sender oss post kvitteringen, så vi kan gi deg butikk rabatt på det beløpet du måtte betale for frakten.

How do I know what size I am?

We provide detailed sizing charts and measuring instructions on each product page which is accesible by clicking the link "Size Chart". We advise that you to always check the measurements to insure a perfect fit.

Where can I find care instructions?

Care instructions and details are printed on a label attached to the purchased product.

Will I be charged any additional customs fees?

Import and customs duties vary from country to country, and are usualy charged when the parcel reaches it's selected country destination. Because of that we cannot know if your parcel will be charged or what the cost would be.

Where can I get a Coupon Code?

We know you guys like treats, so occasionaly we tend to send out some in a form of a Coupon which you can redeem at our store. To catch one of these you might want to Subscribe to our newsletter, or follow us on Instagram and Facebook.

What is Stripe?

Stripe is a well known payment proccessor we use in order to charge for our products. You will be redirected to their secure terminal to complete your purchase after completing the first two steps and clicking the "Checkout" button.

Can I change or cancel my order?

Sure, just send us an email at hello@sefa.no withing 60 minutes upon your purchase with the stated issue and the order number, and we will do our best to resolve it as quickly as possible. The order cannot be changed or canceled once it depparts our warehouse.

How do I use a Coupon Code?

After choosing the products go to your cart where you will see a "Coupon" section. In order to redeem it simply enter the code as its shown, without any spaces between characters and click Apply. After that you will be able to see the discount amount and your current order total, upon which you need to proceed to the checkout phase to complete the order.

Can I return an item for an exchange or a refund?

Before sending the item(s) back, please contact us at hello@sefa.no with the stated issue and you order number. We will only accept returns that are made within four weeks since the order was shipped out. The returned item(s) must be unworn, undamaged and in their original condition alond with the package. Be sure to always obtain the postage receipt before you send us the return, in case of damage or loss. Prior to sending please check if the package is damaged, if it is we require that you provide suitable packing before sending it back to us. Any goods damaged during transport on their way back will be considered your resposibility and will be sent back without a refund.


In an unlikely case of faulty goods, wrong items or sizeing we will issue a full refund or exchange the item(s). We still cannot offer free shipping on returned items, however we will ask you to provide the postage receipt so we can give you Store credit in the amount you were charged for shipping.