FRAKT OG RETURINNENLANDS SENDINGER (Norge)
1 Alle ordre blir gjennomgått,produsert og sent avgårde mellom 3-7 virkedager etter ordren er plassert.

2 Vi sender ikke ut ordre på nasjonale helligdager eller andre dager som Posten anser som “ikke arbeidsdager”.

3 Frakt foregår via Posten, med 1-3 dagers levering om ikke ett annet alternativ er valgt.

4 Frakt kostnader kan variere basert på hvor produktene skal sendes, i tilegg til antall produkter og type produkter du har valgt
(Vekt/størrelser)

INTERNASJONAL FORSENDELSE
1 Alle ordre blir gjennomgått,Produsert og sent avgårde mellom 3-7 virkedager etter ordren er plassert.

2 Vi sender ikke ut ordre på nasjonale helligdager eller andre dager som Posten anser som “ikke arbeidsdager”

3 Frakt kostnader kan variere basert på hvor produktene skal sendes, i tilegg til antall produkter og type produkter du har valgt.
(Vekt/størrelser)

RETUR AV VARER
Vi aksepterer gladelig all retur av varer i tilfeller hvor varen ikke er riktig i forhold til størrelse, eller varen har noen produksjonsfeil eller skader.
Eller simpelthen fordi du ikke ønsker den allikevel.
De eneste varene vi ikke aksepterer er produkter med personlig navn på.

Produkter som er skadet under transport er det fraktfirmaet som har ansvar for. Sefa kan ikke holdes ansvarlig for dårlig behandling under transport.
All retur er under den forutsetning av ett bytte til en annen størrelse, ett produkt i den samme pris kategorien eller full tilbakebetaling minus frakt kostnader.
Frakt kostnader vil være nødt til å dekkes i sin helhet av deg, kunden, men om det blir avklart att feilen ligger hos sefa ( skadet eller feil vare), så vil frakt kostnadene dekkes av Sefa.
For att vi skal akseptere retur må det sendes en mail innen 3 dager etter kunden har mottatt varen.

HVORDAN RETURNERE ELLER BYTTE EN VARE
1 Før en vare blir returnert vær så vennlig å sende oss en e-post til hello@sefa.no innen 3 dager etter du har mottatt varen, hvor du forklarer hvorfor du vil returnere varen.

2 Vær så vennlig å send varen i retur innen 7 daget etter du har mottatt en svar e-post fra oss, eller opp til 30 dager etter varen har annkommet deg.

3 Returner varen(e) i sin annkomede stand og med den orginale emaballasjen vedlagt.

4 Alle returer skal adresseres til:

FIRMA: SEFA HELSESENTER
ADRESSE: ST.NIKOLASGATE 16
POST KODE: 1707
BY: SARPSBORG
LAND: NORGE

VIKTIG INFORMASJON
Inntil den er mottatt av sefa, er varen ditt ansvar. Sefa kan ikke holdes ansvarlig for skader oppstått under frakt, eller annen skade påført varen før den annkommer Sefa.
Vi bytter ikke varer som tydelig har blitt skadet av bruk, som er revet,strukket eller flekkete. Alle produkter må returnere i den stand de ble sent fra oss, med orginal emballasjen vedlagt.
Om vi I mellomtiden blir utsolgt for varen som blir returnert, vil vi tilby deg en kupong kode, eller tilsvarende vare innenfor samme prisklasse som den returnerte varen.

KANSELLERING AV DIN ORDRE
Om din ordre ikke har begynt å bli behandlet, send oss en e-post så fort som overhodet mulig på:
hello@sefa.no og vi vil la deg vite om din kansellering var suksessfull.
MERKNAD: Alle ordre blir behandlet og sent avgårde inntil 3 dager etter ordren var gjort.
Domestic Shipping (Norway)
 1. All orders are processed, produced and shipped up to three to seven working days from the date when the order was placed. 
  We don’t ship on national holidays or any other day that the Post Office regards as a “non working” day.


 2. Shipping is done via Posten, with 1-3 days delivery option if nothing else is chosen. 


 3. Shipping rates can vary based on the location it’s shipped to, as well as the number and type of items you order (weight/size).

 

International Shipping
 1. All orders are processed, produced and shipped up to three to seven working days from the date when the order was placed. 
  We don’t ship on national holidays or any other day that the Post Office regards as a “non working” day.


 2. Shipping rates can vary based on the location it’s shipped to, as well as the number and type of items you order (weight/size).

 

 

Return Policy

All returns will be happily accepted in cases that the item doesn’t fit right according to the sizing instructions provided, in case the item has any manufacturing faults and damages, or simply if you don’t like it anymore.

Only items we don't accept in return are products with personal name on. 

Items that are damaged in transport are the responsibility of the selected courier service. Sefa will not be held responsible for such misconduct of it’s goods.
All returns are subject to exchange for another size or product within the same price range, or a full refund excluding the shipping costs.
Shipping costs will have to be covered in total by you, the customer, however, it is determined that the fault is our part (damaged or wrong item), the shipping costs will be covered by us.
In order for us to accept them, a return email notification must be sent to us within 3 days upon the delivery date.

 

How to return or exchange your order
 1. Before returning an item please email us within 3 days upon the delivery date at hello@sefa.no explaining why are you returning it.
 2. Please send your return back to us within 7 days of receiving an email from us, or up to 30 days upon your order arrival date.
 3. Send the item(s) in it’s arriving condition along with the original packing.
 4. All returns are to be addressed to:

 

Company: Sefa Helsesenter
Address: St. Nikolasgate 16
Zip Code: 1707
City: Sarpsborg
Country: Norway
Important Stuff

Until it’s received by Sefa, the condition of the item is your responsibility. Sefa will not be held responsible for any goods damaged in transport, or any other damage applied to the goods before their arrival.

We will not replace items that have clearly been damaged from use, that are torn, stretched or stained. All products must be returned in their departure condition (from us) with the package case intact.

If in the meantime we run out of stock of the item that has been returned, we will offer you a coupon code, or any of the products from our store within the same price range of the item that’s the subject of the return.

Canceling your order

If your order has not started being processed, email us as soon as possible at: hello@sefa.no and we’ll let you know if your cancellation was successful.

Note: All orders are processed and shipped up to three working days from the date when the order was placed.